Пользовательское соглашение

Угода з користувачем

Ця Угода з користувачем (надалі – «Угода») становить домовленість між вами, як користувачем (надалі – «Користувач») та командою Palms (надалі – «Palms»). Цією Угодою регулюється використання мобільного додатку/веб-сайту Palms та придбання послуг з його допомогою.

Будь ласка, прочитайе уважно цю Угоду. При завантаженні, встановленні та реєстрації у додатку Palms Користувач погоджується дотримуватися і виконувати умови цієї Угоди.

Команда Palms може на власний розсуд в односторонньому порядку без згоди Користувача час від часу змінювати цю Угоду, вносячи зміни до змісту сторінки, на якій опублікована ця Угода. Тому Користувачеві рекомендується час від часу перевіряти цю сторінку. Продовжуючи користуватись Palms, Користувач вважається таким, що прийняв усі зміни чи доповнення. Якщо Користувач не згоден із змінами до цієї Угоди він повинен припинити використання Palms.

Обліковий запис користувача.

Для використання сервісів Palms Користувач зобов'язаний зареєструватись, в результаті чого для Користувача створюється унікальний обліковий запис, що забезпечує доступ до сервісів Palms.

При реєстрації Користувач заповнює відповідну реєстраційну форму у якій зазначає свій номер мобільного телефону та створює унікальний пароль доступу. Користувач несе повну відповідальність за надійність та конфіденційність створеного паролю і захист свого облікового запису. Обліковий запис користувача активується після правильного введення Користувачем коду підтвердження, що буде надісланий на вказаний ним номер мобільного телефону у формі короткого текстового повідомлення.

Доступ до облікового запису Користувача здійснюється шляхом введення номеру мобільного телефону та паролю.

Реєстрація у Palms може також здійснюватися з використанням сторінки Користувача у соціальній мережі Facebook.

У разі, якщо дії Користувача можуть призвести до порушення будь-яких норм і правил чинного законодавства, а також можливості виникнення претензій до Palms або притягнення Palms до відповідальності за дії такого Користувача, Palms має право негайно заблокувати дії Користувача, а також призупинити або анулювати його реєстрацію чи дію облікового запису (реєстрацію) Користувача без попереднього повідомлення або отримання будь-якої згоди Користувача.

Palms має право видалити обліковий запис Користувача в разі його невикористання Користувачем протягом 12 календарних місяців.

Зобов'язуючись виконувати умови цієї Угоди Користувач дає свою повну, безумовну і безвідкличну згоду на використання його персональних даних, наданих в рамках реєстрації для включення таких персональних даних до бази персональних даних користувачів Palms.

У разі отримання доступу третьою особою до облікового запису Користувача - Користувач зобов'язаний негайно повідомити Palms для прийняття відповідних заходів за умови, що Користувач може підтвердити правомірність належності облікового запису такому Користувачу.

Дозволене використання сервісу.

Сервіси Palms дозволяють зареєстрованим Користувачам здійснювати пошук, планування, бронювання та передплату послуг тенісних клубів, шкіл, тощо (надалі – «Тенісні клуби») із використання тенісних кортів для гри в теніс (надалі – «Послуги»). Тенісні клуби є незалежними організаціями та жодним чином із Palms не пов'язані. Користувач визнає та погоджується, що Palms не забезпечує і не надає Послуг і що такі Послуги надаються виключно незалежними сторонніми організаціями та особами, які не є працівниками Palms чи його афілійованими особами.

Користувач погоджується, що не буде використовувати або намагатися використовувати Palms з будь-якою метою, крім пошуку, бронювання та передплати Послуг, використовувати або намагатися використовувати Palms або завантажувати, розміщувати, подавати або іншим чином поширювати або полегшувати розповсюдження вмісту на Palms або через нього з будь-якою метою:

  • що передає будь-яку несанкціоновану або небажану рекламу, спам, електронні листи, тощо;

  • що передає шкідливі або такі, що вимикають/блокують, комп'ютерні коди, файли, програми або віруси;

  • що збирає номери телефонів, паролі або особисту інформацію з Palms;

  • що заважає належній роботі Palms або діяльності, що провадить Palms;

  • що використовує ручне або автоматизоване програмне забезпечення або інші процеси для "сканування", індексування або будь-яким іншим способом зберігання або кешування інформації, отриманої з будь-якої сторінки Palms;

  • що намагаються отримати несанкціонований доступ до Palms або інших облікових записів, комп'ютерних систем або мереж, підключених до Palms;

  • що погіршує або обмежує здатність керувати Palms або можливість доступу та використання його сервісів;

У випадку порушення таких правил Palms має право негайно заблокувати дії Користувача, а також призупинити або анулювати дію його облікового запису (реєстрацію) без попереднього повідомлення або отримання будь-якої згоди із сторони Користувача, та звернутись до компетентних органів із заявою про проведення розслідування.

Оплата послуг

Користувач визнає, що бронювання Послуг може призвести до виникнення зобов'язання з їх передплати. Щойно Користувач вирішить забронювати Послуги, Palms надасть йому можливість передплатити їх діючи від себе особисто чи надаючи можливість Користувачу та Тенісному клубу (до допомогою платіжних сервісів третіх осіб) здійснити безпосередню передоплату між собою. Якщо це вимагається законом суми оплати Послуг включатимуть відповідні податки.

Оплата бронювання Послуг здійснюється шляхом негайного блокування відповідної суми грошових коштів Користувача на його банківському рахунку пов'язаного із платіжною карткою. Блокування грошових коштів зберігається до відміни бронювання або до моменту оплати Послуг, в тому числі у разі їх не використання Користувачем.

Списання грошових коштів із банківському рахунку Користувача для оплати Послуг здійснюється після спливу певного строку і незалежно від споживання Послуги, крім випадку, якщо бронювання відмінено в межах строку для безкоштовної відміни бронювання.

Palms відповідно відреагує на будь-яке прохання Користувача змінити умови бронювання, відмінити його чи скасувати оплату Послуг. Користувач також має право запитувати зниження вартості Послуг, котрі були оплачені, однак не використані Користувачем з поважних причин. Однак в будь-якому разі розгляд усіх таких заяв, зроблених після спливу строку для безкоштовної відміни бронювання, здійснюються на розсуд Palms чи Тенісного клубу.

В разі проведення Користувачем незвичної активності із бронювання та наступної відміни бронювання, або інших дій, котрі можуть свідчити про недобросовісне використання Palms з метою завдання шкоди Palms чи Тенісному клубу - Palms має право негайно заблокувати дії Користувача, а також призупинити або анулювати дію його облікового запису (реєстрацію) без попереднього повідомлення або отримання будь-якої згоди із сторони Користувача.

Palms може час від часу надавати певним Користувачам спеціальні пропозиції й знижки на оплату Послуг. При цьому Користувач погоджуєтеся, що такі спеціальні пропозиції й знижки, які Користувач не отримав, не мають чинити жодного впливу на використання чи оплату ним Послуг.

Зміни або оновлення Palms. Припинення.

Час від часу Palms може робити доступні оновлення додатку Palms, які можуть бути завантажені з відповідних платформ. Деякі функції Palms можуть бути змінені або припинені внаслідок будь-якого такого оновлення або можуть бути недоступними, якщо Користувач не завантажив усі оновлення, які доступні для Palms. Користувач може періодично перевіряти, чи доступна для завантаження оновлена версія Palms. Palms не несе відповідальності за припинення чи недоступність певних функцій Palms, що стало наслідком його оновлення.

Право інтелектуальної власності.

Palms, будь-які його складові частини, включаючи програмний код, елементи дизайну, текст та інші об'єкти права інтелектуальної власності є виключною власністю правовласника Palms.

Ця Угода не передбачає надання будь-яких прав або дозволів Користувачеві на використання Palms будь-яким чином, крім способів, передбачених функціональними можливостями (функціоналом) Palms та цією Угодою.

Palms надається для використання Користувачам за принципом "as is" (як є). Команда Palms не бере на себе гарантій щодо безперебійної роботи сервісів Palms, своєчасності і точності його роботи з метою підтвердження будь-яких фактів, а також відповідності сервісів Palms цілям Користувача.

Обмеження відповідальності Palms.

Команда Palms не несе відповідальності за будь-яку шкоду життю та здоров'ю, будь-які прямі та/або непрямі збитки, матеріальну та/або нематеріальну шкоду, зобов'язання чи втрати, понесені в результаті використання або невикористання Користувачем Palms та розміщеної у ньому інформації чи використанні його сервісів, та які можуть бути викликані неповним або несвоєчасним наданням Palms інформаційних послуг; відсутністю можливості отримати Послуги або використовувати їх; ненаданням чи неналежним наданням Послуг Користувачам Тенісними клубами; будь-якими діями чи бездіяльністю третіх осіб; наявністю чи відсутністю будь-яких повноважень, дозволів, ліцензій, погоджень Тенісних клубів чи третіх осіб, наявністю чи відсутністю у таких осіб спеціального правового статусу тощо; несанкціонованим розповсюдженням, зміною або знищенням інформації Користувачів внаслідок будь-якого використання Palms.

Palms не гарантує постійний або безумовний доступ до Palms та його функцій чи сервісів. Функціонування Palms може порушуватися діями непереборних сил та інших факторів, запобігання або подолання яких виходить за межі можливостей команди Palms.

Palms завжди готовий взяти до уваги побажання і пропозиції будь-якого Користувача Palms щодо роботи Palms.

Заключні положення

Ця Угода регулюється і тлумачиться відповідно до законодавства України. Питання, не врегульовані цією Угодою, підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства України. Всі можливі суперечки, що випливають з відносин, що регулюються цією Угодою, вирішуються в порядку, встановленому чинним законодавством України.

Ніщо в цій Угоді не може розумітися як встановлення між Користувачем і Palms агентських відносин, доручень, відносин товариства, відносин по спільній діяльності, трудових відносин, або яких-небудь інших відносин, прямо не передбачених дійсною Угодою.

Ця Угода складена українською мовою,

Під час користування Palms Користувач погоджується, що спілкування з ним буде в основному здійснюватися за допомогою електронних засобів. Palms контактує із Користувачами з використанням їх номерів телефонів або розміщує інформацію/ повідомлення у Palms. Користувач погоджується на цей електронний спосіб зв'язку і визнає, що всі повідомлення, інформація та інші повідомлення, які Palms надає Користувачу в електронному вигляді, відповідають будь-якій юридичній вимозі, згідно з якою такі повідомлення мають бути у письмовій формі, і ця умова не порушує законних прав Користувача.

Контакти на території України:

e-mail: [email protected]
Телефон технічної підтримки: +380932685446

Дата опублікування Угоди з користувачем: 25 вересня 2019